0256 240 250

Spermograma şi spermocultura

RECOLTAREA SPERMEI ÎN VEDEREA EFECTUĂRII SPERMOGRAMEI ŞI A PROCEDEELOR DE REPRODUCERE UMANĂ ASISTATĂ

Spermograma este analiza cantitativă a spermei prin care se poate cuantifica numărul, vitalitatea, motilitatea şi morfologia spermiilor, cât şi compoziţia lichidului seminal, care este important pentru funcţionalitatea spermiilor. Perioada de abstinenţă sexuală recomandată este de maxim 3 zile (prin abstinenţă sexuală se înţelege absenţa ejaculării).

Metoda de recoltare recomandată este masturbarea, în cazul în care recoltarea prin această metodă este imposibilă (datorită unor motive personale, fizice, religioase, disconfort psihic, etc), personalul centrului de reproducere asistată vă stă la dispoziţie pentru a vă informa corect despre alternativele dvs.

Pentru recoltarea corectă a probei de spermă prin masturbare, se recomandă urinarea înainte de recoltare. După urinare se recomandă spălarea cu apă şi săpun a mâinilor şi a penisului (barbaţii necircumcişi îşi vor decalota penisul şi se vor spăla bine în zona prepuţului, penisul nu se şterge).

Întreaga cantitate de spermă se recomandă a se colecta în recipientul steril (pus la dispoziţie de către centrul de reproducere asistată). Orice pierdere din ejaculat (mai ales a primei părţi a ejaculatului, care este bogat în spermii) este recomandat a fi anunţată personalului centrului de reproducere asistată, această informaţie fiind importantă pentru interpretarea rezultatului. Manipularea recipientului trebuie făcută cu atenţie, pentru a evita o posibilă contaminare a acestuia (orice atingere involuntară a pereţilor interni ai recipientului şi a interiorului capacului recomandăm a fi anunţată personalului centrului de reproducere asistată).

După recoltare recipientul se închide cu grijă şi se lasă în locul recomandat de către personalul centrului de reproducere asistată.

Recomandăm ca recoltarea să fie efectuată în cadrul centrului de reproducere asistată, în cazul în care acest lucru este imposibil (datorită unor motive personale, fizice, religioase, disconfort psihic, etc), personalul centrului de reproducere asistată vă stă la dispoziţie pentru a vă informa corect despre alternativele dvs.

Tratamentele cu antibiotice sau altă medicaţie, perioadele de stres major, problemele de sănătate existente, consumul de alcool, tutun şi droguri se recomandă a fi anunţate personalului centrului de reproducere asistată, pentru o interpretare corectă a rezultatului. De asemenea, conform ghidului W.H.O. pentru o interpretare corectă a rezultatului şi stabilirea unui diagnostic corect, este necesară efectuarea a cel puţin 2 spermograme în intervalul a 3 săptămâni.